Previous Entry Share Next Entry
אחרי זמנות רבות
ishakbintomas
שלום לכולם,
זה אני יצחק. חזרתי מאיפה כדי לכתוב ביומן הזאת היום. אני חושב שעברית שלי גרועה עכשיו אבל אני עדיין רוצה לכתוב בעברית כי אני מתגעגע מאוד.
עכשיו אני במשרד אבל היום אין תרגול ואין קונצרט השבוע, כך אני יכול לנוח או לנגן בכינור או לכתוב מוזיקה, בקלות, מה שאני רוצה לעשות.
אבל בלבי תמיד מיכה ליום לבוא; אני עדיין מקווה שתהיה לי חברה, היא שיכולה לתמוך איתי, שיכולה לדבר איתי כשאני לבד ועצוב, וגם מישהו שאני יכול לאהוב אותך. אני באמת לבד, אני לא יודע ולא מבין למה שאלוהים ירצה שאני מחכה אבל אני צריך להיות חזק ומתאמים בו.
באמת קשה להיות לבד, כשיש לי בעיות אין אחד לתמוך איתי. אולי אימא בלבד. אימא גם רוצה ומקווה שתהיה לי חברה. אני כבר בן 30 השנה.
אין דבר, שום דבר שאני יכול לעשות. כשתהיה לי חברה יום אחד, אהיה שמח מאוד. אני מתאמין שיום אחד אהיה בעל לאישה אחת.
זה הכל. שלום ולהתראות !

?

Log in

No account? Create an account